Conservatieve Behandeling


Slijtage van de heup is een aantasting van het kraakbeen van de heup. Het kraakbeen is een polierlaag van het gewricht. Deze laag vergemakkelijkt de beweeglijkheid van de heup. Bij het onststaan van slijtage treedt er een zekere verstijving van de heup op en wordt bewegen pijnlijk. Nochthans is het zeer belangrijk dat de heup in beweging blijft.
Beweging zorgt ervoor dat het heupgewricht soepel blijft. Daarnaast wordt het gewricht ook gevoed door beweging.
Als je minder beweegt door de pijn, zal de voeding van het gewricht verder verstoord geraken. Het is daardoor zeer belangrijk dat de heup in beweging wordt gehouden.
Fietsen en zwemmen zijn sporten die zelfs met slijtage aan de heup confortabel blijven. Daarom is het belangrijk om deze sporten te blijven uitoefenen. Wandelen is ook heel gezond, maar kan lastig worden.

Sporten zoals fietsen en zwemmen zijn zeer belangrijk voor een goede functie van de heup


Als de beweeglijheid te lastig wordt kan een eenvoudige pijnstiller genomen worden. Meestal wordt gestart met paracetamol. Deze pijnstiller bestaat in veel vormen en is veilig. Daarnaast kan een ontstekingsremmer genomen worden. Hoewel een onstekingsremmer heel goed de pijn kan verhelpen, moet toch opgelet worden bij langdurig gebruikt. Ontstekingsremmers hebben als nadeel dat je er maaglast van kan krijgen, of ook dat de nieren minder goed werken. Overleg steeds met je huisarts als je langdurig deze medicamenten gebruikt.

Pijnstillers zoals paracetamol en onstekingsremmers kunnen goed helpen tegen gewrichtspijn. Overleg steeds met uw huisarts bij langdurig gebruik.


Als gewone pijnstillers niet meer helpen, en als de slijtage nog niet in een vergevorderd stadium is, kan een heupinfiltratie worden overwogen. Dit gebeurt meestal in de operatiezaal onder beeldversterking zodat we zeker het heupgewricht bereiken. . Er zijn 2 mogelijkheden.
Het heupgewricht kan geïnfiltreerd worden met een combinatie van plaatselijke verdoving en cortisone. Dit zorgt voor een zeer krachtige onderdrukking van de pijn. Deze inspuiting wordt meestal gebruikt als test om zeker te zijn dat de pijn van het heupgewricht zelf komt.
Een tweede mogelijkheid is een hyaluronzuur infiltratie (in de volksmond soms gel of silicone genoemd). Bij beginnende slijtage verliest het gewricht zijn natuurlijke olie. Het gewricht loopt ‘droog’. Deze natuurlijke olie kan vervangen worden door synthetisch aangemaakte olie- hyaluronzuur. De inspuiting heeft wat meer tijd nodig om in te werken maar werkt natuurlijk en kan herhaald worden (1 of 2x per jaar).

Als pijnstillers niet meer werken kan een heupinfiltratie worden overwogen.


© 2019 Dr. Wouter Sioen, Orthopedie, Vijfseweg 150, 8790 WAREGEM
0032 56 62 35 01 info@heup.vlaanderen