REVISIE CHIRURGIE

Een kunstheup is een hele goede manier om slijtage van de heup te behandelen, maar is niet het eeuwige leven beschoren. Ten gevolge van slijtage kan de heup los komen te zitten. Ook bestaat de kans dat door een ongeval de heup los komt te zitten of een ontwrichting optreedt. In deze gevallen dient een 2de operatie te worden verricht waarbij de bestaande prothese wordt verwijderd en een nieuwe prothese wordt geplaatst.

Een kunstheup is een hele goede manier om slijtage van de heup te behandelen, maar is niet het eeuwige leven beschoren. Ten gevolge van slijtage kan de heup los komen te zitten. In dit geval dient een revisie operatie te gebeuren.

REDENEN REVISIE

Het is een fabeltje dat een heupprothese maar 10 tot 15 jaar zou meegaan. U hoeft maar naar de resultaten van de C.M. studie te kijken om te begrijpen dat de resultaten heel wat beter zijn. Een heringreep is slechts bij een absolute minderheid noodzakelijk. Bovendien kan dit ook operatief worden opgelost.

De redenen waarom een nieuwe ingreep noodzakelijk is:

- Slijtage van de heup
- Fractuur rond de prothese
- Persisterende pijnklachten
- Ontwrichting
- Bijbesmetting van de heup

Het is een fabeltje dat een heupprothese maar 10 tot 15 jaar zou meegaan. Een heringreep is slechts bij een absolute minderheid noodzakelijk. Bovendien kan dit ook operatief worden opgelost.

B.I.G.

Bone impaction grafting vormt een wel heel bijzondere techniek in het arsenaal van de revisie chirurg. Oorspronkelijk ontwikkeld in Nijmegen (Nederland) en verder verfijnd in Exeter (Engeland), is dit vrijwel de enige techniek waarbij niet nog eens extra bot wordt verwijderd, maar integendeel het ontbrekende bot wordt aangevuld. De techniek bestaat erin dat we bestaande botdefekten gaan opvullen met botgreffes. De greffes worden plaatselijk onder druk aangebracht en in combinatie met een nieuwe prothese worden deze greffes op een dynamische manier belast. Na enkele jaren zijn deze greffes door het lichaam opgenomen en is de natuurlijke botvoorraad opnieuw aangevuld.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

B.I.G

Bot Impactie Greffe techniek is wel een zeer bijzondere techniek waarbij de botvoorraad bij een revisie ingreep wordt hersteld.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

© 2019 Dr. Wouter Sioen, Orthopedie, Vijfseweg 150, 8790 WAREGEM
0032 56 62 35 01 info@heup.vlaanderen